CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

1. THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT

1.1 Thanh toán tại cửa hàng

Quý khách có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt khi mua hàng tại cửa hàng

1.2 Thanh toán khi nhận hàng

Khi mua hàng từ xa, quý khách có thể thanh toán khi nhận hàng tại địa điểm giao hàng đã thỏa thuận. Việc thanh toán chi phí vận chuyển sẽ tuân theo chính sách vận chuyển của F2B hoặc do các bên thỏa thuận.

2. THANH TOÁN BẰNG THẺ ATM, VISA, MASTERCARD

F2B hỗ trợ quý khách thanh toán bằng thẻ ATM, Visa, Mastercard. Quý khách có thể quẹt thẻ khi thanh toán tại cửa hàng, hoặc thỏa thuận để quẹt thẻ khi thanh toán trong trường hợp mua hàng từ xa.

3. THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

Quý khách có thể thanh toán trực tuyến theo các bước sau:

• Nộp tiền mặt tại ngân hàng hoặc chuyển khoản đến tài khoản của F2B, ghi đầy đủ các thông tin: Tên khách hàng, số tiền, nội dung chuyển khoản…

• Thông báo cho F2B (qua điện thoại, email, SMS, fax …) ngay khi Quý khách đã thực hiện chuyển tiền/chuyển khoản.

• Ngay khi nhận được báo cáo xác nhận từ phía Ngân hàng, F2B sẽ tiến hành thông báo lại cho Quý khách đồng thời xuất hàng giao hàng cho Quý khách trong thời gian quy định.

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

1. THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT

1.1 Thanh toán tại cửa hàng

Quý khách có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt khi mua hàng tại cửa hàng

1.2 Thanh toán khi nhận hàng

Khi mua hàng từ xa, quý khách có thể thanh toán khi nhận hàng tại địa điểm giao hàng đã thỏa thuận. Việc thanh toán chi phí vận chuyển sẽ tuân theo chính sách vận chuyển của F2B hoặc do các bên thỏa thuận.

2. THANH TOÁN BẰNG THẺ ATM, VISA, MASTERCARD

F2B hỗ trợ quý khách thanh toán bằng thẻ ATM, Visa, Mastercard. Quý khách có thể quẹt thẻ khi thanh toán tại cửa hàng, hoặc thỏa thuận để quẹt thẻ khi thanh toán trong trường hợp mua hàng từ xa.

3. THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

Quý khách có thể thanh toán trực tuyến theo các bước sau:

• Nộp tiền mặt tại ngân hàng hoặc chuyển khoản đến tài khoản của F2B, ghi đầy đủ các thông tin: Tên khách hàng, số tiền, nội dung chuyển khoản…

• Thông báo cho F2B (qua điện thoại, email, SMS, fax …) ngay khi Quý khách đã thực hiện chuyển tiền/chuyển khoản.

• Ngay khi nhận được báo cáo xác nhận từ phía Ngân hàng, F2B sẽ tiến hành thông báo lại cho Quý khách đồng thời xuất hàng giao hàng cho Quý khách trong thời gian quy định.